Вісник Львівського університету Випуск 10

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Оксана Артюшенко Гідність як цінність буття сучасного українського суспільства

Андрей Бузаров Социально-правовой и политический статус женщины в арабском обществе

Євген Вдовиченко Місія філософії освіти в реформуванні освітньої системи України

Ирина Долголенко Методологическая природа системного анализа

Валентина Дуденок Філософські засади школи глобальної екології

Мстислав Казаков «Аристотеличность» Ч. С. Пирса как свойство сознания

Олександра Качмар Основні методи та прийоми попередження й контролю агресивної поведінки в соціумі

Катерина Кириленко Інформаційна й інноваційна культура: спроба порівняльного аналізу

Олександр Найдьонов Евристичний потенціал теорії суспільства Н. Лумана для досягнення соціальної негентропії

Костянтин Райхерт Могутній атом як символ переродження Японії

Галина Фесенко Філософія просторового розвитку місту контексті комунікативних теорій

Рахім Амір Хуссейн Гуманістичні ідеї філософії Абу Бакра ар-Разі

Татьяна Чаркина Ментальные смыслы исторического познания

Олена Шаповалова Екзистенційний вимір соціального проектування в освіті

Світлана Шевчук Ціннісні аспекти ставлення людини до природи

Irina Yanushevich Political philosophy and cheap politics

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Олена Балацька Політичне насилля в сучасному світі: культурно-цивілізаційний вимір

Ольга Васильченко Методологічні можливості застосування теорії хаосу до управління міжнародними конфліктами

Надія Гапон Розв’язання дилеми «громадське / приватне»: активізація діяльності українських жіночих організацій

Анастасія Кравець Агоністичні форми політичної поведінки: біополітичний підхід

Євген Магда Концепт Центрально-Східної Європи в координатах гібридної загрози

Мгер Манташян Інституційні засади політичної стабільності: теоретичні положення та праксеологічні орієнтири

Тарас Мироненко Процес ухвалення політичних рішеньу дискурсі сучасної політичної науки

Наталія Назарук Омбудсман із захисту прав сексуальних меншин. Практика зарубіжних країн

Марія Розік Особливості застосування електоральних технологійна парламентських виборах 2014 р. в Україні

Віталій Терещук Публічна дипломатія як зовнішньополітичний PR: концептуальний вимір

Оксана Федорчук Недержавні аналітичні центри України як сегмент політичної науки

Ірина Харечко Громадські організації як агенти конструювання гендерно-чутливої реальності