Вісник Львівського університету Випуск 21

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ілля Беспалов Філософія і комунікація Риму

Олексій Бучин Ідеологеми та міфологеми

Ольга Гордійчук Архетипи землі та свободи як основні детермінанти української ментальності

Віталія Готинян-Журавльова Аналіз визначення поняття «вимірювання»

Дмитро Данилов Тілесність дг’яни в сотеріології гатха-йоги

Олександр Кулик Роль філософії в університеті

Андрій Левченко, Марія Левченко Комунікативна філософія в контексті утвердження принципів гуманізму

Олег Масюк Взаємодія есхатологічних очікувань і сподівань у пошуках соціального безсмертя

Алла Нерубасська Системно-параметричний аналіз сучасної особистості

Олександра Пташник-Середюк Концептуальні підходи до розуміння релігійної ідентифікації

Ганна Савонова Dasein людини в ситуації метафізичного виміру цінностей, моралі, зла у філософії М. Гайдеггера

Михайло Сивак Проблема смерті у творах митрополита Сурозького Антонія (Блума)

Анастасія Сорочук Десакралізація простору сучасного міста

Ігор Спаський Онтологізація господарства як феномен сучасності: філософсько-методологічний аспект

Наталія Шолухо Категорія піднесеного в концепції тілесності Ізидора Дюкасса

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Володимир Гоцуляк Політична думка доби українського бароко

Роман Кополовець Теоретико-методологічні засади дослідження демократичних транзитів (Д. Растоу, С. Хантінгтон, Г. О’ Доннел, Ф. Шміттер)

Юлія Магдич Маніпулювання ціннісно-світоглядним складником політичної свідомості на сучасному етапі суспільного розвитку

Зоряна Оніпко Особливості лібертаріанських партій країн Європи

Ігор Осадчук Особливості політичних кланів у контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизстані (1993–2010)

Ксенія Пашаєва Внутрішньополітична трансформація Грузії на початку XXI століття

Олександр Сич Ренесанс етнічних націоналізмів Західної Європи

Юлія Цирфа Специфіка формування зовнішньополітичної ідентичності держави в перехідний період

Андрій Шуліка Роль трипартизму в процесі демократизації країн Центральної та Східної Європи

ПЕРЕКЛАДИ ТА КОМЕНТАРІ

Олександр Артамонов Науковий коментар до перекладу «Книжечки про Антихриста» Адсона з Монтьє-ан-Дер