Вісник Львівського університету Випуск 11

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Єлизавета Батракіна Соціальна стереотипізація як причина дискурсивних нерівностей

Екатерина Белякова Постнеклассическая концептуализация социально-философских категорий: состояние и перспективы

Олена Бортнікова Філософсько-методологічні можливості категорії «релігійний простір»

Євген Вдовиченко Підґрунтя необхідності подолання деструкту корупціїу системі вищої освіти України

Річард Горбань Категорія істини в персоналістичній герменевтиці Чеслава Станіслава Бартніка

Андрій Гренишен Одержавлення Російської православної церкви на українських землях у 1804–1908 рр.

Илья Дышлевой Полифония жестокости социального

Ірина Жеребятнікова Аксіологічні засади сучасної філософії управлінняв умовах техногенної цивілізації

Надія Камбур Логіка формування етико-правової підготовкив системі філософії освіти

Іван Чорноморденко, Надія Качак Біотехнологічні інновації та їх глобальний характер: філософський аналіз

Людмила Компанієць Специфічні риси ухвалення менеджерських рішеньу сучасному трансформаційному суспільстві України

Олена Никитченко Егосинтезація як конвергентний процес сучасного релігійного життя

Константин Райхерт Анализ случая моэфикации западноевропейских философов

Лариса Саракун, Василь Драпогуз Космополітичні світоглядні ідеїу гуманітарній картині світу

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Світлана Бацюкова Характеристики адвокації в умовах сучасної Білорусі. Результати експертних інтерв’ю

Алла Бортнікова Міста Волині та уряди старост у контексті суспільно-політичної взаємодії (ХV – 60-ті рр. ХVІ ст.)

Сергій Карпенко Зарубіжний досвід організації державної службита форми його використання в Україні у 90-х рр. ХХ ст.

Василь Козьма Роль видатної особистості в політичній історії України

Сергій Рибачок Використання методів графічного моделюванняу дослідженнях міжпартійної конкуренції в Україні та Польщі: методологічні засади та практична апробація

Омелян Тарнавський Історико-теоретичні аспекти виникнення концепту євроскептицизму

Борис Філатов Патріотичний ренесанс у сучасній Центрально-Східній Європі: між націоналізмом і соціальним популізмом

Валентин Шевчук, Валентина Куриляк Становлення адвентизму на Галичині та Волині в умовах політично-ідеологічного напряму іі Речі Посполитої

Геннадій Шипунов Ідеї як основна складова ідеологій політичних партій: особливості концептуалізації