Вісник Львівського університету Випуск 17

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Андрій Абдула Соціальний атомізм і суспільний договір

Solomiia Bobrovska Russian hybrid war in Ukraine: humanitarian aspect

Наталія Венцель Феномен четвертої індустріальної революції як чинник зростання нелінійності розвитку світ-системи

Paulina Dubiel-Zielińska Reflections on happiness

Валентина Дуденок Нові грані відповідальності: постмодерністський аспект

Наталія Ковтун Рівні та форми соціальної активності у комунікативному просторі глобалізованого суспільства

Ольга Мальцева Специфіка сміхової поведінки професійних спільнот і корпоративного гумору

Оксана Підскальна Мультикультуралізм: політика визнання чи перерозподілу?

Олена Рогова Про ціннісне наповнення сучасної освіти

Наталя Рудан Роль економічної культури в інформаційному суспільстві

Тетяна Сагановська Практичний вимір принципу ненасилля: етико-філософський аспект

Олег Соколовський Христологічна проблематика Халкідонського собору

Галина Фесенко Морфологія середньовічних міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації

Наталя Яровицька, Лариса Касинюк «Остання людина» як трансгресія до «надлюдини»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Ulviie Aliieva Geostrategy of the main rivals of chinese geopolitics in the Central Аsian region

Kamala Aloeva, Nigar Nuriyeva Regional and international struggle around nuclear issue: U.S. and Russia positions on the nuclear program of Iran

Вікторія Бокоч Євроінтеграція України: релігійний контекст

Іван Головко Міста як суб’єкти парадипломатії: особливості та провідні напрями діяльності

Володимир Гоцуляк Ранньомодерна (передмодерна) українська ідентичність і становлення національної свідомості в XVII ст.

Валерій Денисенко, Гульбаршин Чепурко, Володимир Піддубний Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації

Ярина Завада Формування ядерної програми ірану з 1950-х років до президентства М. Ахмадінежада

Elnara Islam Zeynalova The role of media in the organization of political processes

Gunel Ismayilzade South Caucasus: from collectivism to individualism in the framework changing global determinants

Микита Коваль Ідеологія антиглобалізму як феномена в політичній теорії

Андрій Ковальов Партисипаторний напрям демократії як предтеча деліберативного підходу

Віталій Кольцов Міграційна криза як передумова і вияв євроскептицизму та наднаціональної опозиційності до ЄС у країнах Вишеградської групи

Марина Ларченко Особливості конструювання образу мігранта в контексті сучасних міграційних процесів

Наталія Лепська Диверсифікація геополітичного простору в умовах сучасної трансформації світоустрою

Аліна Лясота Проблема мінімальної участі жінок у прийнятті політичних рішень: гендерна експертиза законодавства України

Liliia Mirzazade Russian platform of intercultural interaction in the policy of Azerbaijan and its legislative base

Анастасія Мігалуш Активна участь громадян у суспільному житті: досвід Польщі та можливості впровадження в Україні

Владислав Олексенко Стратегічні аспекти вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади України

Костянтин Пальшков Суспільно-політичні перетворення в Латвії в 1985–1991 рр.

Olha Saraieva Bodies of land of Donetsk region within relations of power in post-reform period

Борис Філатов Партійне будівництво в сучасній Україні: патріотичний вимір

Геннадій Шипунов Політичні партії «нової політики»: основні підходи до концептуалізації й індикатори визначення

Андрій Шуліка Роль префігуративної політики в практичній діяльності протестних груп

Оксана Шурко Вплив політичного іміджу на свідомість громадян