Вісник Львівського університету Випуск 18

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Андрій Абдула Відкрите суспільство, критичне мислення та раціональність

Zeynab Aliyeva Cultural awareness as the basis of critical thinking

Рахім Амір Хуссейн Рецепція ідей епікуреїзму в «Духовній медицині» Абу Бакра ар-Разі: соціально-філософський контекст

Галина Арсентьєва Філософи ХХ століття щодо феномена спілкування

Людмила Афанасьєва, Роман Олексенко Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста

Світлана Балінченко Дивідуальні проекції інакшості в контексті територизації та детериторизації

Олексій Бучин Про роль символів у соціальному просторі імітації

Фаріз Тейюб Огли Велієв Азербайджанський етнос: підходи до розуміння сутнісних атрибутів

Ганна Горохолинська Контамінаційні процеси (семантичний аспект) зображень коня на прикладі іконографії Святих Флора та Лавра

Дмитро Данилов Значення дг’яни в «Бгаґавадгіті»

Юлія Доброносова Особливості сучасного медіакомунікаційного контексту самоактуалізації особистості

Олена Ісакова Протиріччя стихійного і свідомого в процесі становлення й розвитку глобалізації

Наталія Ковтун Концептуальні підходи до соціально-філософського аналізу феномена волі

Ірина Колосюк, Алла Боднар Антропологічний вимір освіти під філософським кутом зору

Альона Кондратьєва Інноваційна природа освітнього менеджмету

Юрій Кравцов Правова ідентичність як вираження духовних початків «іншого»

Afat Kamalova Psychological impact of ethnic factors on the formation of moral values

Дмитро Леощенко Феномен постмодернізму як проблема сучасної філософії

Микола Ліпін Трансформації пам’яті в «інформаційному суспільстві»

Галина Лозко Онтологія святості у філософії Володимира Шаяна

Jabir Mammadov Tragedy in ancient period of aesthetics. Aristotle’s tragedy concept

Юрій Марцінишин Погляди вчених-натуралістів Д.І. Менделєєва та К.А. Тімірязєва на роль енергії в історичному процесі

Богдан Матюшко Є.В. де Роберті про походження та специфіку сенсуалізму

Микола Несправа Аксіоми правосвідомості Івана Ільїна як втілення кардіоцентризму у філософії права

Ірина Озьмінська Мовна компетентність як шлях до успішної особистості

Оксана Патлайчук, Оксана Макарчук Алгоритм російського політичного режиму в історичних аналогіях

Victor Petrushenko, Oksana Petrushenko The ideas of N. Berdiyaev’s gnoseology in the content of contemporary tendencies

Ганна Савонова Взаємозв’язок моральності та свободи у філософському баченні Ж.-П. Сартра

Ярослав Соболєвський Поняття «природи» у філософії американського трансценденталіста Ральфа Волдо Емерсона

Олег Соколовський Значення IV Вселенського Собору в трансформації вчення про Ісуса Христа в християнській теології

Віталій Станкевич Особливості сучасного богословського осмислення моделі учнівства апостола Павла

Галина Тараненко Гуманітарний складник у формуванні духовної особистості: філософсько-освітня експлікація

Олександр Тимофєєв Ремінісценції середньовічного вчення про трансценденталіїв концепції «будь-якого» буття Джорджо Агамбена

Віталій Хромець Конфесійні та світські форми функціонування богослов’я та богословської освіти

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Алалі Ахмад Ефективне врядування («good governance») у контексті розвитку сучасного політичного менеджменту

Ігор Бегей Юліан Бачинський – очільник надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Сполучених Штатах Америки (до 150-ліття від дня народження Ю. Бачинського)

Вікторія Бокоч Реституція церковної власності в Україні як суспільно-політична проблема

Алла Бортнікова Еволюція інституційних форм і практик самоврядування у волинських містах у ХІХ–ХХ століттях

Володимир Гоцуляк Петро Могила й могилянська доба в політичній думці України першої половини XVII ст.

Ігор Гоян, Оксана Федик Соціальна справедливість транзитивних суспільств: можливості реалізації

Кристина Жупанова Контртерористична політика ЄС: транснаціональний аспект і досвід для України

Владислав Івацький Етнонаціональна ідентичність у політичних процесах (досвід політики «еллінізації» в Україні у 20–30 рр. ХХ ст.)

Роман Кополовець Індекс сприйняття корупції в контексті трансформаційних процесів в Україні та Грузії

Олександр Кореньков Терористи-смертники як інструмент асиметричної відповіді у збройному конфлікті

Інна Костиря Наукова рефлексія витоків візантійської дипломатії

Святослав Мотрен Конструктивістський підхід як методологічна ланка в гуманітарно-діалогічній системі пізнання (політологічний аспект)

Сергій Орлов, Валерій Денисенко Проблема раціоналізації потреб та інтересів

Олена Петасюк Інформаційні виклики в контексті постмодерністичного світосприйняття

Ганна Пирог Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід

Victoriya Puhach, Olena Ishchenko Іdeological abberation of liberal democracy

Ольга Резнікова Особливості формування державної політики за принципами національної стійкості

Анатолій Романюк Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України

Анна Сімонян Чинники зниження політичної участі громадських рад у формуванні державної політики

Діана Стандратюк Особливості концептуального осмислення політичного в теоретичному підході Карла Шмітта

Лілія Хорішко Символьна, військова та бізнес-еліта в структурі елітного політичного інституту

Юлія Цирфа Роль політичних ризиків у процесі становлення зовнішньополітичної ідентичності держави

Кристина Червеняк Підходи до регіонального поділу України під час дослідження етнонаціонального фактора

Геннадій Шипунов Єврокомунізм як напрям ідейно-інституційної еволюції комуністичних партій

Сергій Шуляк Від “zero problems” до «оливкової гілки»: політика Туреччини щодо громадянської війни в Сирії

РЕЦЕНЗІЇ

І.Я. Вдовичин Місцеве самоврядування і демократія в історичній ретроспективі: рецензія на монографію А.В. Бортнікової «Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації»

Т.В. Андрущенко Антропологічні та інституційні виміри свободи: від ідеалу до норми: рецензія на монографію В.М. Денисенка, І.Ю. Остапець, Ю.О. Привалова «Свобода як цивілізаційний принцип» (книга 1) та монографію В.М. Денисенка, В.Ц. Климончука, Ю.О. Привалова «Свобода як цивілізаційний принцип» (книга 2)

В.М. Денисенко Рецензія на монографію Литвина Віталія Сергійовича «Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти»