Вісник Львівського університету Випуск 16

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Катерина Алєксєєва Традиція і модерн: філософський аналіз передумов сучасного світобачення

Олексій Бучин Про роль недостовірної інформації у сучасному суспільстві

Річард Горбань Персоналізм як дослідницька проблема (в аспекті розгляду філософсько-релігійної специфіки персоналістичного вчення Ч.С. Бартніка)

Віра Дубініна Герменевтичний проект В. Дільтея

Олена Іщенко Ідеологічна ідентифікація соціальної держави

Армен Михайловський Антропологічний вимір техніки: філософські аспекти

Оксана Петінова Сучасні альтернативні модифікації homo economicus: неоавстрійська школа та інституціоналізм

Maria Predeina Motives of postmodern in hellenistic philosophy (alienation and formational crisis on the example of cynicism)

Яніна Пруденко Альтернативна теорія творчості та дискусія «фізиків і ліриків» у радянських академічних колах кінця 1950-х – початку 1960-х

Ярослав Соболєвський Проблема «справжньої теології» у філософії Томаса Пейна

Олег Соколовський Розвиток христологічних уявлень у творчій спадщині апостольських Отців

Іван Цихуляк Трансформація ідеологічних кон’юнктур у контексті впливу на релігійно перманентну свідомість

Тетяна Чаркіна Проблемні питання дослідження прикордонних територій у історичному пізнанні

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Тетяна Андрущенко Ціннісні характеристики поняття «демократія» як ідейно-світоглядної основи в контексті творення міжкультурного політичного діалогу

Ігор Бегей Розмірковування про Івана Гербурта і його «Розмисел про народ руський…»

Алла Бортнікова Правові відносини населення міста Володимира з інститутами влади до 1569 р.

Радім Голечек Історичні засади формування чеського парламентаризму

Володимир Гоцуляк Евристичні можливості синергетики в дослідженні політичної думки України XVII − XVIII ст.

Валерій Денисенко, Юрій Привалов, Валерій Пилипенко Елітні групи у фокусі соціологічного дослідження: морально-етичний аспект

Світлана Дмитрашко Політичний міф і ідеологія націонал-соціалізму

Максим Кудря Політична складова частина діяльності волонтерського руху як інституту громадянського суспільства в Україні

Ольга Кузьмук Територіальний брендинг як інструмент місцевого розвитку

Mezahir Efendiyev Comprehensive reforms in combating drug abuse in the Republic of Azerbaijan as an instrument to ensure sustainable development of the country

Єлизавета Монастирьова Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми

Яніна Осадча Єменський збройний конфлікт у регіональній та глобальній перспективі

Ігор Осадчук Політичний режим у Туреччині (2014–2017): змагальний, гегемоністський чи закритий авторитаризм?

Дмитро Павлов Принципи пропаганди як умови ефективного здійснення

Сергій Піддубний Джерела формування бюджету сімей України в умовах суспільно-політичної кризи 2013–2017 рр.

Yurii Smolnikov Cuban Americans: the growth of political clout

Оксана Федорчук Вузівські кафедри політології як осередки розвитку політичної науки в Україні

Борис Філатов Патріотизм у політичних системах сталих демократій: функціональний вимір

Геннадій Шипунов Ліві політичні партії: особливості ідейно-інституційного становлення

Лілія Яковлева Демократична легітимність: ідейні джерела та політичні альтернативи