Вісник Львівського університету Випуск 20

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Галина Балута До проблеми феноменологічного обгрунтування соціальних змістів професійної етики

Олексій Бучин Реальність абсурду в суспільному бутті

Людмила Васильєва Людина-публічна в соціокомунікативному просторі

Natalia Volovchuk Transformations in understanding of human nature: phylosophical and ethical aspects

Ігор Гоян, Оксана Федик Конкурентність та паритетність як принципи тлумачення гендерної рівності

Володимир Капіца Креативно-онтологічний вимір ноосферного розуміння світу та розвиток ноомислення у процесі світоглядної транформації

Ігор Колесник Насилля, військовий обов’язок та війна у буддизмі

Роман Олексенко Зародження та розвиток філософії ринкових відносин на території сучасної України: до історії проблеми

Олена Оліфер Проблема взаємозв’язку мови та ідентичності особистості

Ірина Парамбуль «Нудота» як спосіб існування людини у творах Валер’яна Підмогильного та Жана-Поля Сартра

Олександра Пташник-Середюк Релігія в системі ціннісних орієнтацій студентської молоді

Вікторія Ричко Практика реалізації концепції «русского мира» в Україні (на прикладі Почаївської Свято-Успенської лаври)

Федір Стрижачук Основні мотиви тринітарного богослов’я Юргена Мольтмана

Наталія Тарасова Культура як модератор суперечок ліберально-демократичної універсалізації та національної ідентифікації в постіндустріальному суспільстві

Тетяна Чаркіна Формування культурно-антропологічного ракурсу досліджень у соціальній історії

Світлана Шевчук Аристотель – засновник науки (соціокультурні та епістемологічні детермінанти наукової програми мислителя)

Наталія Шолухо Естетика тілесності в модусі болю (за романами Кнута Гамсуна «Голод» і Томаса Бернхарда «Холоднеча»)

Ярослава Яковлєва Чорнобильська гіперрефлексія: соціальна пам’ять у контексті травматичної історії

Надія Ярема Гносеологічна цінність утопій

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Лариса Абизова Українські політичні стратегії: до проблеми формування національно-державної ідеології

Володимир Головченко Організаційний вимір внутрішньопартійного конфлікту

Микита Коваль Антиглобалізм: історія та передумови виникнення

Анастасія Константинівська Електронне голосування як інструмент електронної участі громадян

Роман Кополовець Причини та передумови анексії Автономної Республіки Крим. Емпіричний аналіз і стан демократичного розвитку

Юлія Магдич Ґенеза політичного маніпулювання ціннісно-світоглядним складником суспільної свідомості

Moharamzadeh Gunash Fazil Oil policy of the Middle East countries in the global oil markets after Iraq War

Ігор Осадчук Атиповість президентської системи правління в Болівії (1985–1993 рр.)

Ольга Резнікова Формування стійкості держави: висновки для України

Тарас Стародуб Зовнішньополітичні орієнтири України в теоретичній спадщині та практичній діяльності Степана Бандери у міжвоєнний період ХХ ст.

Олена Чальцева Інституціоналізація каналів і форм взаємодії публічних акторів у сучасних умовах

Геннадій Шипунов Криза концепції «третього шляху» та перспективні напрями ідеологічної еволюції Лейбористської партії Великобританії

Андрій Шуліка Buen Vivir як політичний проект формування національного щастя в країнах Латинської Америки