Вісник Львівського університету Випуск 19

Титул

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО

Валерій Денисенко Становлення та розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Лариса Діденко Лексикон онтології: буття та відбуттєвлені

Ольга Єрахторіна Біографічний проект Лесі Українки як зразок особистісного самовдосконалення

Віталій Лісіцин Категоріальне визначення сутності та виявлення справедливості

Костянтин Райхерт «Універсальне несвідоме» Сатосі Кона

Вікторія Ричко Детермінанти розвитку сучасного українського православ’я (на прикладі УПЦ (МП) та одного з її центрів – Почаївської Свято-Успенської лаври)

Олег Соколовський Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології

Анастасія Сорочук Трансформація сакрального простору середньовічного міста

Юлія Стрєлкова Діалогічні виміри «високої христології» Еміля Бруннера

Руслан Шмат Сократ про справедливість

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Артур Аміров Зовнішньополітичні тренди України крізь призму теорій міжнародних відносин

Вадим Асафайло Протидія політичній корупції в Україні: інститути та організації

Світлана Бушева Аналіз впливу ізраїльського лобі на вектор політичних рішень Дональда Трампа

Gunel Garayeva Marx and Shariati: utopic socialism

Valerii Denysenko, Tetiana Andrushchenko, Yurii Pryvalov Power in the context of social-cultural dynamics of society: historical and sociological analysis

Валерій Денисенко, Світлана Савойська Семіотичний і семантичний контексти теоретичної моделі мовної політики України

Роман Кисленко Підходи до концептуалізації гібридного політичного режиму

Анатолій Ключкович Роль третього сектора в демократизації Словаччини

Аліна Лясота Основні фактори політичної нестабільності перехідних систем із позиції компаративного регіоналізму

Mammadov Alibaba Agamirza oglu The legal status of the Caspian Sea: positions of parties and the prospects for resolving the problems

Світлана Матвієнків Організація і методи комунікації органів державної влади із засобами масової інформації (на прикладі Івано-Франківської області)

Ольга Резнікова Забезпечення національної безпеки і національної стійкості: спільні й відмінні риси

Юлія Цирфа Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави: роль та значення телекомунікацій

Олександр Чербан Аналіз та оцінка модерних тенденцій розвитку ЗМІ в Чехії

Михайло Шабанов Політична лояльність як фактор у функціонуванні неопатримоніального режиму

Геннадій Шипунов Неомарксизм та ідейно-інституційна еволюція лівого політичного руху

Лілія Яковлева Легітимність публічної влади: між приватними та суспільними інтересами

РЕЦЕНЗІЇ

Анатолій Романюк Ліві партії: напрями еволюції та логіка вивчення (рецензія на монографію Г. В. Шипунова «ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження»)

МАТЕРІАЛИ П’ЯТИХ МІЖВУЗІВСЬКИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ, ПРИСВЯЧЕНІ 100-РІЧЧЮ ВИХОДУ ПЕРШОГО ТОМУ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА «СУТІНКИ ЄВРОПИ»

Денисенко В. М. Подолання класичної культури мислення у О. Шпенглера

Терещенко В. П. Морфологія історії філософії Р. Шпенглера

Гарбадин А. С. Політична суб’єктивація історії через тріаду «пам’ять-досвід-відповідальність»

Хома Н. М. Культурологічна теорія О. Шпенглера: проекція на політику

Вдовичин І. Я. О. Шпенглер як футуролог

Андрущенко Т. В. Феномен культури в ідеях О. Шпенглера

Поляруш Б. Ю. Рецепція «світового міста» О. Шпенглера в сучасній українській філософії

Мотрен С. М. Схід і Захід: контури універсалізації ціннісно-світоглядних установок

Ковальчук М. Концепція культури Освальда Шпенглера крізь призму сучасної глобалізації

Бекар С. І. Принципи аналізу історії філософії у О. Шпенглера

Привалов Ю. О. Концепція замкнутих культурних циклів у О. Шпенглера

Сабара А. М. Специфіка консервативного революціонізму в теорії О. Шпенглера

Іленьків Г. В. «Сутінки Європи»: перспективи Західної цивілізації

Бунь В. В. Гуманітарна необхідність конституювання політичної антропології

Сухарина А. А. Глибока криза модерну: Освальд Шпенглер та ідеологія німецької «консервативної революції»

Угрин Л. Я. Евристичний потенціал теорії культури О. Шпенглера у дослідженні спільних ідентичностей сучасності

Орлов С. Ф. Філософія культури в системі категорій О. Шпенґлера