Вісник Львівського університету Випуск 13

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Іван Бредун Есхатологія Івана Богослова, або у колі інтерпретацій

Тетяна Глушко Перспективи трансформації економічної теорії в умовах глобальної кризи

Річард Горбань Індивідуальний вимір особи в інтерпретації Чеслава Станіслава Бартніка

Илья Дышлевой Магия и право на счастье: социологический анализ

Paulina Dubiel-Zielinska A few words on intuition

Ольга Єрахторіна Природа, сутність, структура і функції самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку

Микола Кириченко Структурні концепти ідеології інформаційного суспільства та її вплив на подолання проблем віртуального світу

Анастасия Ковач-Петрушенко Отличительные черты философского постмодернизма в странах Центральной и Западной Европы в 70–80-х годах 20-го века

Віталій Лісіцин Самовизначення чи територіальна цілісність: вирішення дилеми на засадах справедливості

Ірина Ломачинська Генеза гендерної ідеології епохи Середньовіччя

Світлана Ломачинська Генеза християнського проповідництва в сучасному глобалізованому світі

Роман Мартинов, Михайло Білоус Ідеологія та суб'єкт у посткласичній епістемі

Олена Марусіна Концептуальні засади дослідження когнітивного виміру комунікативних практик

Олена Оліфер Проблеми тотожності в онтології: якісна тотожність

Тетяна Рева Етика В. Шинкарука: аксіологічний аналіз

Елена Ходус Позиция другого как необходимый момент конституирования приватного опыта бытия

Олеся Швец Техно-теология и современная философия универсума

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Василь Бусленко Стосунки уряду та парламентської опозиції в Словацькій Республіці (1998–2010 рр.)

Іванна Валюшко Дипломатія України у вимірі інформаційної безпеки країни

Костянтин Іщейкін Концептуальні засади учасницьких практик у Німеччині

Mirzazade L.F. Internal political processes in Georgia (view from Baku)

Іван Олефір Ефективність державної політики в розвитку інформаційного суспільства

Михайло Шабанов Патримоніальний політичний режим та його відтворення: системні риси та специфіка

Юсифзаде Аида Мамед кызы Некоторые аспекты проблемы суверенитета государства и нации