Вісник Львівського університету Випуск 12

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Светлана Адыгезалова Проблема человека в современной философии

Катерина Алєксєєва Наративна самоідентифікація людини в постмодерному сьогоденні

Тетяна Андрущенко Толерантність як аксіологічний принцип ненасильницьких дій у перехідних формах демократії

Євгенія Буцикіна Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного українського мистецтва

Andrey Wachtel On the phenomenological relation between intentionality and transcendent world

Річард Горбань Розум як складова структури особи у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка

Андрій Гренишен Декомунізація української гуманітаристики в релігійних питаннях

Елена Ищенко Историческая ритмика общечеловеческих ценностей: социально-философский анализ

Наталія Іщук Літургія як здійснена койнонія

Микола Кириченко Формування ідеології інформаційного суспільства як фактор динамічного розвитку і безпеки сучасної України в ХХІ столітті

Іван Бредун, Лілія Компанієць Доля душі: Платон

Юлія Меліхова Етичні засади професійної діяльності судді

Олександр Найдьонов Суперечливість впливу інтернет-технологій на процеси культуротворення

Василь Попович Національне питання в соціальному вченні православної церкви: аналіз сприйняття студентами духовних ВНЗ

Константин Райхерт Эрозия реальности в кинофильме Зака Снайдера «Запрещённый приём»

Рахім Амір Хуссейн Духовна медицина Абу Бакра Ар-Разі: філософський аспект

Рашидов Заур Фиридун оглы Проблема интуитивного познания в философии Б. Спинозы

Людмила Рижак Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства

Мария Родян «Познание совершается любовью» (к вопросу об особенностях познания П. Флоренского)

Ярослав Соболєвський Ригористичні релігійні та філософські погляди американського мислителя Джона Вінтропа

Валерій Стеценко До питання про взаємозв’язок змісту українського персоналізму та філософії релігії Олександра Кульчицького

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Олена Балацька Сецесіонізм як фактор політичного насилля: сучасні тенденції

Юлія Біденко Вплив громадянського суспільства на підвищення прозорості парламенту

Василь Бусленко Парламентська опозиція та уряди більшості в Польщі в 1997–2001 рр.

Юлія Герман Безпекові пріоритети зовнішньої політики України щодо реалізації космічних проектів

Наталя Горло Генеза і розвиток іредентизму в контексті змін системи міжнародних відносин

Леонід Кияниця Міжнародна анархія та міжнародно-політична поведінка держав: до концептуалізації проблеми

Оксана Кірієнко Структурні трансформації політичної реальності в умовах глоблізації та інформаційного суспільства: теоретико-методологічний аспект

Анастасія Кравець Біовлада як одне з центральних понять сучасної біополітики

Соломія Кривенко Парадокси політичного дискурсу

Марина Ларченко Політичне представництво партій етнічних меншин: проблеми та перспективи (український та європейський досвід)

Іван Олефір Трансформація інформаційного суспільства: від теорій до глобального інформаційного середовища

Павло Поліщук Ядерна політика великобританії у постбіполярний період (1990–2010 рр.)

Анастасія Русиняк Виникнення неформальних інститутів в Україні як результат деінституалізації і деформалізації та специфіка їх впливу на формування політичного режиму

Леся Угрин Постмодерністські інтерпретації політичної ідентичності

Захар Чорняк Роль Щорічного партійного з’їзду в організаційній структурі Лейбористської партії Сполученого королівства

Эльшад Мирбашир оглу Характерные черты военного конфликта

 

РЕЦЕНЗІЇ

Надія Панчак-Бялоблоцька Рецензія на рукопис монографії «Уряди меншості в європейських парламентських демократіях»