Вісник Львівського університету Випуск 15

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Галина Балута Проблема свідомості: феноменологічні грані

Yuriy Bragin, Tatyana Bragina The modification of hermeneutical thesaurus in C. Geerts’ interpretive antropology

Інна Брацун Розкриття концептуальних підходів сутності освіти

Дмитро Данилов Специфіка дг’яни в «Мокшадгармі» «Магабгарати»

Оксана Дарморіз Пропаганда як складник сучасної соціальної міфотворчості

Софія Кукуре Етапи розвитку та специфіка етнічних релігій балтійських народів

Богдан Матюшко Євген де Роберті як історик філософії

Ольга Муха Трансформації естетичної перцепції у ХХІ столітті: ігри із простором і часом

Олександр Найдьонов Суспільство знань як ціннісно-смисловий горизонт модернізації суспільства

Ірина Парамбуль Валер’ян Підмогильний про кризові стани людини

Богдан Сковронський Твір живопису як аналог вистави. Зображення і гра: автокомунікація як екзистенційний вимір семіозу в мистецтві

Ярослав Соболєвський Американська філософія «Великого пробудження»: ідеалізм Семюеля Джонсона

Олег Соколовський Христологічні імена і титули Ісуса в Новому Заповіті

Тамара Солдатська Перпективи трансгуманізму як нової філософії людини

Юлія Сюсель Інтерпретація споживацької поведінки в контексті основних філософських парадигм

Олег Туренко Верифікація середньовіччя Х. Ортегою-і-Гассетом

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Оксана Бондаренко Витоки клієнтських відносин у структурі регіональної влади

Ольга Васильченко Діяльність Російської православної церкви в смисловому вимірі російсько-українського міждержавного конфлікту

Олена Газізова Кримськотатарське питання в контексті анексії півострова: регіональний вимір всеукраїнської соборності

Радім Голечек Інститут парламентаризму як ключова ланка процесу переходу до демократії в Чеській Республіці

Ірина Дужа Взаємовигідна співпраця українського й індонезійського урядів

Наталія Лепська Специфіка категоризації простору в геополітиці

Марія Леськів Плюралізм концепцій у дослідженні поняття «людина політична» в політичній науці XX – XXI Століть

Mammadli Jahangir Abdulali, Rovshanova Esmira Famil Practical indicators of a democratic press fact in mass media of modern Azerbaijan

Елла Мамонтова Політико-культурні практики ренесансу та реформації: символічний аспект

Олена Коппель, Олена Пархомчук Виникнення системності в міжнародних відносинах

Анастасія Русиняк Вплив амбівалентності політичної свідомості на суспільно-політичні перетворення у процесі демократичного транзиту

Андрій Сухарина Локальні та глобальні ідеології:особливості їхньої взаємодії з наукою

Михайло Шабанов Патрімоніальний клас в умовах широкоформатних нелінійних змін соціально-політичних відносин

Юрій Якименко Еволюція опозиції в Республіці Польща

РЕЦЕНЗІЇ

Н.В. Марадик Рецензія на монографію І. Дудінської та М. Цірнер «Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України)»