Вісник Львівського університету Випуск 44

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Павло Бартусяк КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МЕТАФОРИ «СХИЛ ПРИРОДИ» АНРІ БЕРҐСОНА ТА ПОНЯТТЯ «ПРАВИЛЬНІСТЬ» ВУДРО ВІЛЬСОНА В КОНТЕКСТІ ЕКСПЛІКАЦІЇ АНТИУНІВЕРСАЛІСТСЬКИХ ПРАКТИК У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Василь Гоголь, Віталій Деркач ВІЙНА ТА МИР В РЕТРОСПЕКТИВІ КАТОЛИЦЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ

Віталія Готинян-Журавльова ОСОБИСТІСНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІУМУ І КУЛЬТУРИ

Олег Каськів ВПЛИВ ЄПИСКОПА СОФРОНА МУДРОГО НА ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ

Павло Коряга УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР «РАДЯНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ» У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЛЬВОВА

Сергій Костючков ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЯ» В КОНТЕКСТІ СЕМІОТИЧНОГО МІСТКА ВІД ФІЗИКАЛІЗМУ ДО БІОФІЛОСОФІЇ

Олексій Кравчук, Іван Остащук КЛЯТВА ГІППОКРАТА – ПРОФЕСІЙНА ПРИСЯГА

Oleksandr Kulyk WHAT IS UKRAINIAN PHILOSOPHY?

Надія Маринець, Уляна Мараєва, Ганна Побережець ПАТРІОТИЧНИЙ ДУХ УКРАЇНЦІВ ЯК ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ

Ростислав Поліщук ФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СПОРТУ: ІНТЕРНАЛІСТИЧНІ ТЕОРІЇ

Володимир Попов ВІЙНА І ІСТИНА

Ольга Проценко, Тетяна Чубіна, Марія Дмитренко ЕТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ЕТИКА У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Оксана Пушонкова ДОСВІД ОБРАЗОТВОРЕННЯ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ВИКЛИКАХ ТРАНСМЕДІЙНОСТІ

Наталія Радіонова, Людмила Швидун ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ В ЕКСТРИМАЛЬНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

Надія Руско ДУХОВНА ПРАКСЕОЛОГІЯ ГАЛИЦЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ І УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Ірина Севрук, Юлія Соколовська СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ РИЗИКИ У ПЕРСПЕКТИВІ МАЙБУТНЬОГО

Уляна Хамар АНАЛІЗ КОРЕКТНОСТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ТЕРМІНАХ УТОПІЇ

Андрій Шевчук ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПРИВАТНИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Валерій Бортніков, Олена Козюпа ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Антон Бугайчук ВПЛИВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Наталя Горло ВПЛИВ РЕГІОНАЛІЗМУ НА ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ

Валентина Ємець МІЖНАРОДНІ ІНДЕКСИ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

Yaryna Zavada THE INSTITUTIONAL DIMENSION OF IRAN'S NUCLEAR PROGRAM

Леся Корнат ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ США ТА КНР УПРОДОВЖ 2016-2021 РОКІВ

Юлія Лемко ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ДЕРЖАВАХ ЄС

Павло Лисянський, Елла Мамонтова ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОГО СЕПАРАТИЗМУ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Світлана Бульбенюк, Юрій Манелюк ГЕНОЦИД В УКРАЇНІ У 2022 Р.: ОЗНАКИ, ФОРМИ, ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Марія Павлюх ПОЛЬСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ЧАСОПИС «MŁODA POLKA»: ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВОСТІ ТА ПАТРІОТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ

Ольга Свідерська ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ СУПЕРЕЧКИ У РОЗУМІННІ ПОЛІТИЧНОГО ШЕЙМІНГУ

Діана Стандратюк КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТОСТІ ЮРҐЕНА ГАБЕРМАСА ТА ПОТЕНЦІАЛ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Олексій Третяк, Сергій Ставченко АНТИКРИЗОВІ ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Yaryna Turchyn, Olha Ivasechko, Iryna Sukhorolska, Oleh Tsebenko VISION OF NEW EU STRATEGY ON ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE FROM 24.02.2021: EXPERIENCE FOR UKRAINE1

Артем Хмельников ЛОКАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ГРОМАДИ: СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ

Віра Явір ФЕНОМЕН ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СТІЙКОСТІ: ДЕ-ЮРЕ І ДЕ-ФАКТО