Вісник Львівського університету Випуск 41

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Тетяна Власевич ДУХОВНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Богдан Гранатирко ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА НАЦІЇ У КОНЦЕПЦІЇ ЕНТОНІ СМІТА

Олена Груба КРИТИКА ТЕХНІКИ ЯК КРИТИКА ЕПОХИ. КОНСЕРВАТИВНО-ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Наталія Дев’ятко АРХЕТИПНО-МІФОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (У КОНТЕКСТІ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ» РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ)

Марія Довгань МОРАЛЬНИЙ ВИМІР ЛЮДСЬКОЇ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ КАРОЛЯ ВОЙТИЛИ

Олексій Кравчук, Іван Остащук РИТУАЛ І СИМВОЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ В ПРИСЯГАХ

Світлана Крилова ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ДОСВІД АФОРИЗМО-ТЕРАПІЇ

Павло Нестеренко УЯВЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ ТА БЕЗСМЕРТЯ ОСОБИСТОСТІ У БУДЕННОМУ, ОСОБИСТІСНОМУ І ФІЛОСОФСЬКОМУ ТИПАХ СВІТОГЛЯДУ

Ростислав Поліщук ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ СПОРТУ ЯК ЕЛЕМЕНТА КУЛЬТУРИ

Володимир Попов, Яна Котець СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СТУСА

Ірина Севрук, Юлія Соколовська МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ, ЩО ЗАЗНАЛА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Леонід Чирка КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (ДОСКОВОРОДИНІВСЬКА ДОБА)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Світлана Внучко, Віктор Теремко, Олена Половко МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ТА МАНІПУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ГЛОБАЛЬНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Руслан Демчишак ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Леся Дорош, Юлія Вайда ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СИСТЕМІ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Ірина Дужа, Людмила Мельник, Ірина Грек СТРАТЕГІЧНА ПОЛІТИКА США ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Iryna Klymchuk, Iryna Sukhorolska COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTIONS OF PUBLIC DIPLOMACY OF THE KINGDOMS OF SWEDEN AND NORWAY

Уляна Мовчан ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Марія Павлюх ПОЛІТИЧНА РІВНОПРАВНІСТЬ ЖІНКИ І ЧОЛОВІКА НА ШПАЛЬТАХ «ЖІНОЧОГО ДІЛА»

Світлана Пик ВПЛИВ «ОСОБИСТІСНОГО ЧИННИКА» НА ПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА Д. ТРАМПА

Тарас Польовий ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА БІЛОРУСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Яна Сичова ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В СУЧАСНІЙ УГОРЩИНІ: ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ

Борис Філатов ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПАТРІОТИЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ЧИННИКИ ТА СУБ'ЄКТИ ФОРМУВАННЯ

Артем Хмельников ЛОКАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оксана Шурко ГЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 2019 РОКУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Віра Явір РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: АНАЛІЗ ПРОЄКТІВ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ