Вісник Львівського університету Випуск 45

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Галина Арсентьєва СПОНТАННІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФІЛОСОФІЇ ДАОСИЗМУ

Василь Гоголь, Руслан Делятинський АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ РЕНЕ ДЕКАРТА, ЕДИТ ШТАЙН, ІВАНА ПАВЛА ІІ (ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

Наталія Денисенко, Тетяна Щириця АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІЧНОГО МИРУ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА ЗА УМОВ ВІЙНИ

Андрій Мірошниченко, Сергій Довгаль СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ЗМАГАНЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Олена Мішалова КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВА АРТУРА ДАНТО

Віталіна Нікітенко, Валентина Воронкова, Юрій Каганов SMART-ОСВІТА ЯК ЧИННИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

о. Руслан П’яста ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА ЗГІДНО ВЧЕННЯМ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Лариса Харченко МІСЦЕ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Яна Балінська ЄВРОСКЕПТИЦИЗМ В ІТАЛІЇ ПІД ПРИЗМОЮ НЕОФУНКЦІОНАЛІЗМУ

Олег Батрименко, Дмитро Неліпа ФЕЙК-НЬЮЗ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК МАНІПУЛЯТИВНИЙ ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Олена Газізова ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ В АР КРИМ У 1991–2014 РР.: ПРОБЛЕМИ ТА ПОЗИТИВНІ ПРАКТИКИ

Ірина Дудко, Інна Погорєлова НАТО ЯК МОДЕЛЬ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ВІД ІСТОРИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ

Ірина Єрмоленко МОЛОДІЖНІ РАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Роман Іващенко ФЕНОМЕН АНТИПОЛІТИКИ: СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ

Валентина Кубко КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

Олег Кукарцев ІДЕЙНИЙ ВПЛИВ АНТОНІО ҐРАМШІ НА ТЕОРІЮ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Віталій Лебедюк ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА ТА ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2020 РОКУ В УКРАЇНІ

Павло Лисянський, Віра Ястребова СТВОРЕННЯ РФ КВАЗІДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ

Людмила Лукіна МОДЕЛЬ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОГО ПОПУЛІЗМУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ

Олександр Назарчук СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ ТА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Марія Павлюх ПОЛЬСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ЖІНОЧІ ЧАСОПИСИ НА КРЕСАХ ПЕРІОДУ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ

Анна Руднєва, Юлія Мальована ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ 2022

Ольга Свідерська КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИКИ СОРОМУ

Яна Сичова ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ В ІДЕОЛОГІЇ ПРАВОГО КОНСЕРВАТИЗМУ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ

Вікторія Циганюк ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Андрій Шемчук ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ