Вісник Львівського університету Випуск 43

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Олена Гончарова ТЕМПОРАЛЬНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ: МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ ТА МАЙБУТНЄ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ

Віталій Деркач БІБЛІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗУМІННЯ ІКОНОПОЧИТАННЯ

Костянтин Кампен, Богдан Синчак, Роман Яковенко СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ХРИСТИЯНИНА (НА ПРИКЛАДІ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ)

Олег Каськів ВПЛИВ ОТЦЯ СОФРОНА МУДРОГО НА РОЗВИТОК ПРОПОВІДНИЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ (1960-1993 РР.)

Надія Козаченко КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ЯК УМОВА ТОЛЕРАНТНОСТІ

Тетяна Козинцева, Андріана Костенко, Олена Купенко АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОСТСУЧАСНОСТІ

Ігор Колесник ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ БУДДИЗМУ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ВЧИТЕЛІ

Ігор Корещук, Юрій Вірста АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНИХ СТИЛІВ МУЗИКИ НА ЖИТТЯ ХРИСТИЯНИНА-АДВЕНТИСТА

Сергій Костючков ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ АЙЗЕКА АЗІМОВА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ІНТЕНЦІЇ HOMO FUTURUS У ЦИКЛІ «ФУНДАЦІЯ»

Олексій Кравчук, Іван Остащук АКСІОЛОГІЯ ПРИСЯГ БРИТАНСЬКОГО МОНАРХА

Tetiana Krasnoboka, Liudmyla Shkil AGEING: SOCIO-CULTURAL DYNAMICS

Валентина Куриляк, Аліна Козурак АНАЛІТИКА ПОТРЕБ «ПОКОЛІННЯ Z» В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ольга Ліщинська УНІВЕРСАЛІЗМ ФЕНОМЕНУ ДАНТЕ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ СМИСЛИ У ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

Олексій Марченко РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЕТИКИ БУДДИЗМУ

Олена Мішалова ПИТАННЯ ОБ'ЄКТИВНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ: РОЗДУМИ З ПОЗИЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ НАРАТИВНОЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

Людмила Непіпенко ВІЙСЬКОВЕ КАПЕЛАНСТВО В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ПОСТУП ВЛАСНОЇ МОДЕЛІ

Оксана Онищук ТІЛЕСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ФОКУСІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВДОСКОНАЛЕНЬ

Ірина Остапець, Анжеліка Дербак СИСТЕМА СВОБОДИ Б. СПІНОЗИ

Олеся Паньків ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ СИНТЕТИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

Аліна Парасєй-Гочер, Давид Костюк ДОШЛЮБНО-РІЗНОСТАТЕВІ СТОСУНКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЗГІДНО ВІРОВЧЕННЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ

Надія Руско, Наталія Концур-Карабінович ФІЛОСОФСЬКА АКСІОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНИХ СИМВОЛІВ В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ПРИКАРПАТЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНИХ САКРАЛЬНИХ МІСЦЬ, ЦІЛЮЩИХ ДЖЕРЕЛ ТА БІБЛІЙНИХ САДІВ ГАЛИЧИНИ)

Ірина Скрипак УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИНЦИП МЕДИТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ САМОТНОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ

Анастасія Тихонова ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ Ф. МЕТЬЮЗ ТА ДЖ. БЕРКЛІ

Світлана Чайка ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Андрій Шевчук КОНЦЕПТ УКРАЇНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: РІЗНОВИДИ, ПОХОДЖЕННЯ ТА ДЖЕРЕЛА

Вікторія Якуша ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗШИРЕННЯ МЕЖ РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Ольга Анісімович-Шевчук, Дарія Панько СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ (НА ПРИКЛАДІ СОЦМЕРЕЖІ ТІК ТОК)

Ігор Вдовичин, Ілля Каламбет СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ КОНФОРМІЗМУ: ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Олена Давиденко МЕТОД Д’ОНДТА: ЙОГО СУТНІСТЬ І РЕАЛІЗАЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ (МІСЦЕВОМУ) РІВНІ

Руслан Демчишак РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК ФАКТОР ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ ЦСЄ ТА ПСЄ

Алла Захарченко ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ ДЖО БАЙДЕНА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

Оксана Зелена, Ірина Мірчук ВПЛИВ ВІЙНИ НА ГРОМАДЯНСЬКУ ПОЗИЦІЮ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Андрій Кобетяк, Олег Соколовський БОРОТЬБА СВІТОВИХ РЕЛІГІЙНИХ ЦЕНТРІВ ЗА ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Вікторія Кропивко ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА У ПУБЛІЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: МІЖ ДЕРЖАВНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТА РИНКОМ

Юлія Лемко ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Анатолій Романюк ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧЛЕНСЬКОЇ БАЗИ В ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ УКРАЇНИ

Ольга Свідерська РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ У КОНСТРУЮВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЙСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОГНІТИВНОЇ ВІЙНИ»

Артем Синюченко ПОЛІТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕКАРІАТУ: ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ірина Сухорольська, Ірина Климчук ГРОМАДСЬКА (ПУБЛІЧНА) ДИПЛОМАТІЯ В УМОВАХ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ