Вісник Львівського університету Випуск 42

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Дмитро Башманівський РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІУМУ

Віта Бова, Леся Левченко ТРИ МОВИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Василь Гоголь, Руслан Делятинський ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ (1991–2022 РОКИ)

Ілля Ільїн ЯК ЧИТАТИ ФІЛОСОФСЬКІ ТЕКСТИ? ДО ПИТАННЯ ПРО КОРПУСНИЙ ПІДХІД

Андрій Кадикало ЕЛЕМЕНТИ ІДЕОЛОГІЇ ФАШИЗМУ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ТА МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Олег Каськів РОЛЬ ЄПИСКОПА СОФРОНА МУДРОГО В РЕОРГАНІЗАЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ТЕОЛОГІЧНО-КАТИХИТИЧНОГО ДУХОВНОГО ІНСТИТУТУ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТЕОЛОГІЧНУ АКАДЕМІЮ (1994–2014 РР.)

Ігор Колесник ФІЛОСОФІЯ ФАНТАСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Світлана Крилова САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЖІНКИ В КУЛЬТУРІ АВТОРИТАРНОГО ТА ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА: АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ Й КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Василь Лавренюк ГЕНЕЗА СОТЕРІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ ЛЮТЕРАНСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ

Лібні Х. Дюбрез Ст. ДВА ШЛЯХИ ПОШУКУ СПАСІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПАРАЛЕЛІЗМУ МІЖ ЗАКХЕЄМ І ВАРТІМЕЄМ

Ореста Лопуга ДУХОВНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

Наталія Манойло АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Андрій Наконечний РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ У СТВЕРДЖЕННІ ІДЕЇ СВОБОДИ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО

Павло Нестеренко ТРАНСГУМАНІЗМ ТА ФЕНОМЕН КРІОНІКИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СМЕРТІ ТА БЕЗСМЕРТЯ ОСОБИСТОСТІ

Анастасія Олейник ЕТИЧНІ ФЕНОМЕНИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: МОВА ВОРОЖНЕЧІ, КІБЕРНЕНАВИСТЬ ТА КІБЕРБУЛІНГ

Оксана Пушонкова КУЛЬТУРОТВОРЧІ АСПЕКТИ АРХАЇЧНОГО ДОСВІДУ У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ПРАКТИК

о. Руслан П’яста ЕКУМЕНІЧНИЙ АСПЕКТ МЕДИЧНОГО КАПЕЛАНСТВА

Світлана Репетій ДУХОВНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Олександра Стебельська, Соломія Цібій ДІАЛЕКТИЧНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ: ФЕНОМЕН САМОТНОСТІ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Ілона Балак, Оксана Пікулик АНТАРКТИКА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Світлана Бульбенюк, Юрій Манелюк СИСТЕМНА МАРГІНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ І НАСЛІДОК ВПЛИВУ КВАЗІІДЕОЛОГІЇ «РУСКОГО МІРА»

Ірина Верховцева МЕГАТРЕНДИ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ: САМОВРЯДНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК НОСІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (КЕЙС «РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ»)

Olha Vyhovska EXPERIENCE OF TRAINING EXPERTS IN THE FIELD OF DECISION-MAKING POLICY IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

Світлана Внучко УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Віра Гапоненко, Володимир Рихлік ТPAНСФОРМАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

Nataliia Horbenko NEW MEDIA IN THE PROCESS OF MEDIATIZATION OF POLITICAL DISCOURSE

Ірина Дудко ДО ПИТАННЯ ПРО ДИПЛОМАТІЮ І МІЖПАРЛАМНТСЬКІ ЗВЯЗКИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ШИРОКОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ

Орест Качуровський ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Iryna Klymchuk INSTITUTIONAL DIMENSION OF ISRAEL PUBLIC DIPLOMACY

Андрій Кобетяк РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Іван Коваль, Леся Кисляк РАШИЗМ ЯК ГЕНЕЗА ПУТІНІЗМУ

Маргарита Кондратова ПРОСУВАННЯ ПОЛІТИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ: ІНСТИТУЦІЙНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Ірина Куречко ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РУХІВ НА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Віталій Лебедюк ЕФЕКТИ ВИБОРЧОЇ РЕФОРМИ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2020 РОКУ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Володимир Ліпкан ГЕОСТРАТЕГІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

Василь Мельничук СПЕЦИФІКА КОНСТРУЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Микола Олійник, Вікторія Очеретна ФАКТОР АРКТИКИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Марія Павлюх ПОЛЬСЬКІ ЧАСОПИСИ ПОЛІТИЧНИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ

Ірина Патлашинська ДО ПИТАННЯ РОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННЯ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Світлана Пик ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА Д. ТРАМПА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ (СПЕЦИФІКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ)

Тарас Польовий, Ярина Ткач МОВА ВОРОЖНЕЧІ В БІЛОРУСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ПІСЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 2020 РОКУ (НА ПРИКЛАДІ TELEGRAM-КАНАЛІВ NEXTA ТА NEXTA LIVE)

Анна Руднєва, Юлія Мальована ІМІДЖ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕСІВ: ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Ольга Сегеда ВИСВІТЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНИ В КУВЕЙТСЬКИХ ЗМІ

Артем Синюченко МАРГІНАЛІЗАЦІЇ КЛАСОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ХХІ СТ

Леся Угрин, Роман Іващенко ПОЛІТИЧНЕ ВІДЧУЖЕННЯ: ПЛЮРАЛІЗМ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОНЯТТЯ

Юлія Яковенко ВИСТУП ПОЛІТИКА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ