Вісник Львівського університету Випуск 40

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ніна Білокопитова, Карім Ель Гуессаб СВІДОМІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН У ПОСТКАПІТАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬНОМУ БУТТІ

Юрій Брагін, Тетяна Брагіна, Каріна Островська ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ В СТУДІЯХ К. ГІРЦА

Руслан Васильченко, Олександр Данильченко ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ганна Горохолинська ВАРІАТИВНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ У СЕМАНТИЧНІЙ ЗНАКОВОСТІ ОБРАЗУ КОНЕЙ НА ІКОНАХ РІЗДВА

Віталія Готинян-Журавльова ОСОБИСТІСНИЙ ЗРАЗОК ПЕВНОЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ЕПОХИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Лариса Діденко МЕТАФІЗИКА: ВІД «УМОВНОГО КОНСТРУКТУ» ДО «ГАЛУЗІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ»

Ольга Добродум, Едуард Мартинюк, Олена Никитченко РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Inna Sajtarly, Olena Ishchenko LIBIDINAL BACKGROUND OF THE CURRENT SOCIAL CRISIS, OR SOME WORD ABOUT POSTMODERN ANTHROPOLOGY

Олександр Кулик МЕТОДОЛОГІЯ ЗАХИЩЕНИХ У США ДИСЕРТАЦІЙ З ФІЛОСОФІЇ

Ганна Лєбєдєва СЕМАНТИЧНІ ВИМІРИ ПОНЯТТЯ «ПРИРОДА» У ФІЛОСОФІЇ Р.В. ЕМЕРСОНА

Андрій Пальчик «ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ» МЕТЬЮ ЛІПМАНА ТА ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У ПОЛЬЩІ

Марія Сінельнікова РЕСЕНТИМЕНТ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА РИСА НІЦШЕАНСЬКОЇ ЛЮДИНИ

Ярослав Соболєвський НАТУРФІЛОСОФІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРОСВІТНИКА КАДВАЛЛАДЕРА КОЛДЕНА

Світлана Шевчук ЦІННОСТІ ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В ЕВОЛЮЦІЇ НАУКИ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Світлана Бульбенюк ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ДИСКУРСУ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ АВТОКРАТІЙ СУЧАСНОСТІ

Андрій Гарбадин КОНЦЕПЦІЯ ЛІБЕРТАРІАНСЬОГО ПАТЕРНАЛІЗМУ Р. ТАЛЕРА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Ольга Горулько ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Ірина Дужа, Людмила Мельник, Лариса Самойленко СТРАТЕГІЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Юлія Завгородня ПОЛІТИЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ В КІБЕРПРОСТОРІ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Олександр Крук, Світлана Киселиця, Тамара Мазур СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У МЕШКАНЦІВ ПРИКОРДОННЯ

Аліна Лясота ҐЕНДЕРНИЙ ВИМІР ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Анна Метельська ҐЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА

Олена Половко ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ІЗРАЇЛЮ)

Тетяна Рева ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ ТА ГІБРИДНІ ВІЙНИ: СУТНІСТЬ ТА АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

Андрій Савчук ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СЛОВАЦЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМАТИЧНИХ КАДРІВ НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ.

Ольга Теленко ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТАЙВАНЮ ЯК ДЕ-ФАКТО ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Сергій Шаповалов КОГЕРЕНТНІСТЬ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ГРОМАДЯН ЯК ЧИННИК СТІЙКОСТІ ДО ПРОПАГАНДИ

Геннадій Шипунов, Вікторія Швець «НОВА ПОЛІТИКА» ЯК НАСЛІДОК ЦІННІСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ